Cennik usług

Klimatyzacja:

 1. Przegląd gwarancyjny klimatyzatora 200-250 zł/szt
 2. Konserwacja okresowa, czyszczenie, odkażanie klimatyzatora 200-250 zł/szt.
 3. Diagnoza usterek w uszkodzonej klimatyzacji – 250 zł (W przypadku naprawy opłata nie jest pobierana.)
 4. Naprawa uszkodzonej klimatyzacji w/g ilości roboczogodzin – 95 zł/h, jednak nie mniej niż 3 roboczogodziny
 5. Dopełnienie instalacji klimatyzatora czynnikiem chłodniczym – 250 zł.
 6. Zestaw zimowy do pracy całorocznej klimatyzatora – 380 zł
 7. Koszt dodatkowy 1 mb instalacji chłodniczej – 150 zł
 8. Koszt dodatkowy 1 mb koryta – 75 zł
 9. Zestaw mocujący agregat zewnętrzny – 200 zł
 10. Zryczałtowany dojazd (W obrębie Poznania) – 100 zł
 11. Dojazd do klienta poza miastem = ryczałt + 80gr/km
 12. Usunięcie nieszczelności (spawanie gazowe) – 300 zł
 13. Demontaż klimatyzacji i montaż w innym miejscu (nowa instalacja) – cena do uzgodnienia
 14. Standardowy montaż klimatyzacji do 3,5 kW – 1200zł
 15. Standardowy montaż klimatyzacji powyżej 5kW – 1500zł

 

Wentylacja – Osuszanie

Prace wyceniane są w oparciu o przedłożony projekt lub wycenę indywidualną

 1. Zryczałtowany dojazd (W obrębie Poznania) 100 zł
 2. Dojazd do klienta poza miastem = ryczałt + 80gr/km
 3. Wynajem osuszacza wydajność (35l/doba) – 80 zł/doba

 

Podane na stronie internetowej perfecthomeoffice.pl lub uzyskane za tym pośrednictwem ceny mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty sprzedaży produktów w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Ceny są zalecanymi cenami detalicznymi i rzeczywiste ich wartości mogą być różne.

Zakup któregokolwiek produktu podlega warunkom i postanowieniom indywidualnej umowy sprzedaży.

Przy większych zamówieniach ceny podlegają negocjacji.